vi designer læring

OM OS

Vi løser alle typer grafiske opgaver inden for området; visuel formidling i læringsrum til børn og unge.

Vores stærkeste kompetenceområder er faglige læringsmiljøer, fysiske sprogmiljøer, skiltning og wayfinding, visuel identitet og støjdæmpning med akustikbilleder.

MuteDesign er en pædagogisk, didaktisk og læringsunderstøttende, grafisk designvirksomhed stiftet af skolelærerne, Simon Mårup Jensen og Stina Visbech Misser, som er uddannede fra Aarhus Seminarium i 2005 og 2006.

Begge partnere har mange års erfaring med både undervisning og fremstilling af undervisningsmateriale.

Vi hjælper lærere, pædagoger og ledere med at skabe unikke lærings- og undervisningsmiljøer, som de tager ejerskab over og dermed bruger aktivt i den daglige praksis.

Simon

Partner og læringskonsulent

Vi brænder for at løfte både det faglige og det æstetiske niveau i skolers og institutioners fysiske, visuelle læringsmiljøer.

Stina

Partner og læringskonsulent

Vores historie

I 2017 blev MuteDesign iværksat som et pilotprojekt i et fagligt samarbejde mellem to folkeskolelærere, Stina Visbech Misser og Simon Mårup Jensen. Konceptet blev afprøvet på tre pilotskoler og det stod hurtigt klart, at brugerdefineret og æstetisk læringsdesign giver rigtig god mening for skolerne – og for lærerne, ikke mindst.

MuteDesign udviklede sig således gennem grundige behovsanalyser, læreprocesser og samarbejde med mange ledere, pædagoger og lærere til præcis dét, virksomheden er i dag – en pædagogisk, didaktisk og læringsunderstøttende, grafisk designvirksomhed.

Passionen for visuel formidling og fagligt stærke, æstetiske læringsrum opstod dog mange år tidligere sammen med behovet for mere ro i læringsrummet – både fysisk og visuelt. Stina og Simon har nemlig arbejdet i folkeskolen i henholdsvis 11 og 15 år.

Til en begyndelse var det de klassiske papskilte med alfabetet, der blev offer for nytænkning – det er blevet designet med helt enkle og tydelige billeder i rolige nuancer og i 29 individuelle sektioner, som kan sammensættes på et utal af måder. Man kan vælge at få alfabetet printet på en støjdæmpende akustikplade, så det får den ekstra funktion, på en folie til døren, for at udnyttet rummet mest muligt, eller på et helt tredje eller fjerde meningsgivende materiale.

Derefter fulgte et hav af andre idéer til faglige og æstetiske læringsmiljøer og pilotprojektet blev igangsat dels for at forstå, hvad andre faglæreres behov er for visuelle læringsmiljøer, dels for at forstå hvilke tanker og visioner lederne har på området, og dels for at afprøve egne teser og idéer.

I den spæde start var MuteDesigns æstetiske læringsdesign således affødt af udfordringer og behov i egen skolepraksis, men sidenhen er det blevet virksomhedens fineste opgave at forstå og finde løsninger til de forskellige, individuelle behov i alle typer læringsrum, hvor der formidles til børn og unge. I 2019 udvidede MuteDesign derfor også deres målgruppe til vuggestuer og børnehaver.

Hvor der er børn opstår der læring, og hvor der er læring er der ofte brug for gode, faglige og funktionelle, læringsunderstøttende illustrationer – udviklet af og sammen med lærere og pædagoger.

Det er MuteDesigns mission at løse den opgave så godt og så pænt som overhovedet muligt. Og det er derfor…

Vi designer læring!